รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563