เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 
คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ปฎิทินกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
QR-LineOfficialAccount
สแกน(App Line)เพื่อเพิ่มเพื่อน
 
 
 
 
 
 
 
***
 
ดูรายละเอียด
 
 
 
 
     
 
4 พฤศจิกายน 63
แนะแนวจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  20 ตุลาคม 63
แจกข้าวสารและ
อุปกรณ์การเรียน
     
12 ตุลาคม 63
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

28 กันยายน 63
แจกโอวัลติน

18 กันยายน 63
พิธีมอบเกียรติบัตรสรภัญญะ
     
11 กันยายน 63
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา
27 สิงหาคม 63
มอบเหรียญรางวัลนักกีฬา อบจ.ชลบุรี
27 สิงหาคม 63
งานแนะแนว
     
26 สิงหาคม 63
อ.ย.น้อย
21 สิงหาคม 63
หมอจากร.พ.ส.ต.ห้วยกะปิ
สอนวิธีแปรงฟัน
21 สิงหาคม 63
นิทรรศการงานวันวิทยาสตร์
     
18 สิงหาคม 63
โครงการสมุนไพร
ป้องกันโรคร้าย
15 สิงหาคม 63
โครงการตำรวจ
ประสานโรงเรียน
11 สิงหาคม 63
ถวายพระพรวันแม่ที่โรงเรียน
     
     
15 พฤศจิกายน 63
อบรมการพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ​ดนตรี
และการแสดง
14-15 พฤศจิกายน 63
อบรมการเขียนโครงการ
8 พฤศจิกายน 63
อบรมครูภาษาไทย​จ.ระยอง
     
29 ตุลาคม 63
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
15-16 ตุลาคม 63
นิเทศภายในครั้งที่ 2/2563
9 ตุลาคม 63
ร่วมงาน MOU อบจ ชบ
     
5 ตุลาคม 63
ส่งครูอธิภูและครูชุติกาญจน์ฯ
1 ตุลาคม 63
ร่วมงานประเพณีวิ่งควาย 63
-30 กันยายน 63
งานเกษียณครูรุทธิชัย
     
24 กันยายน 63
งานเกษียณ รร.บ้านหนองใหญ่
19 กันยายน 63
อบรม e-book
13 กันยายน 63
สัมมนาทางวิชาการเชียงใหม่
9-13 ก.ย.63
     
5 กันยายน 63
รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ​ พระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ
1 กันยายน 63
อบรมโครงการครูภาษาไทย
15-18 สิงหาคม 63
อบรมทักษะEFปฐมวัย
     
     
 
6 พฤศจิกายน 63
พิธีมอบเกียรติบัตร D.A.R.E
  6 พฤศจิกายน 63
ช่างมาตัดผม ป.1-ป.4
     
4 พฤศจิกายน 63
บริษัทบุญธนพัฒน์มอบข้าวสาร
ประจำทุกเดือน
3 พฤศจิกายน 63
อวยพรวันเกิดนายกจักรวาล เทศบาลบ้านสวน
3 พฤศจิกายน 63
จิตอาสาตัดผมให้นักเรียน
     
28 ตุลาคม 63 งานศพป้าของส.ท.ธีรวัฒน์ ประไพ 26 ตุลาคม 63
อวยพรวันคล้ายวันเกิด
คุณสุทัศน์​ ตั้งเทวาประสิทธิ์
15 ตุลาคม 63
ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อฮวด
     
12 ตุลาคม 63
คุณรวีวรรณแจกขนมและไอศรีม
10 ตุลาคม 63
งานทอดกฐิน
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
9 ตุลาคม 63
รพ. สต.ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
ให้กับชั้นป 6
     
9 ตุลาคม 63
ร่วมอวยพรวันคลายวันเกิด
นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
6 ตุลาคม 63
รับมอบสื่อการสอน
จาก ม.บูรพา
3 ตุลาคม 63
ร่วมงานทำบุญครบรอบ
วันเสียชีวิตกำนันน้อง
     
6 ตุลาคม 63
รับมอบสื่อการสอนจาก ม.บูรพา
24 กันยายน 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.6
2 กันยายน 63
จิตอาสามาตัดผมนักเรียน
     
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 23-Nov-2020 19:45
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com