คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม + ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
  • ข้อมูลทั่วไป
  • นโยบายการบริหาร
  • ปฎิทินกิจกรรม
  • เพลงมาร์ชโรงเรียน
  • ผลงานครู
  • ผลงานนักเรียน
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
20 พ.ย.62 สอนCoaching
 
 

 
     
     
19 ต.ค.62
งานเปิดกีฬาแหลมฉบังเกมส์
18 ต.ค.62
รับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแข่งระดับ
ภาคตะวันออก
11 ต.ค.62
เด็กร่วมแสดงงานวิ่งควาย
     
6 ก.ย.62
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ อยุธยา
5 ก.ย.62
ทัศนศึกษาUnderwater World
4 ก.ย.62
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี
     
29 ส.ค.62
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา
28 ส.ค.62
งานแนะแนวจาก MCC
28 ส.ค.62
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
ช่วงชั้นมัธยม
     
     
27 พ.ย.62
ดูงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
20 พ.ย.62
สอนCoaching
14 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนชลบุรีสูขบท
     
12 พ.ย.62
ประชุมเรื่อง PLC
9 พ.ย.62
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
8 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนวัดเขาไผ่
     
8 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
12 ต.ค.62
ร่วมงานขบวนแห่ประเพณีวิ่งควาย
ชลบุรีประจำปี ๖๒
25-27 ก.ย.62
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
(สัมนาศึกษาดูงาน)
     
25 ก.ย.62
งานเกษียณอายุราชการปี 62
21 ก.ย.62 อบรมศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ PLC 10-11 ก.ย.62
อบรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอีเล็กทรอนิกส์
     
     
   
  8 พ.ย.62
อวยพรคล้ายวันเกิดนายก
เทศบาลบ้านสวน
 
     
31 ต.ค.62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 31 ต.ค.62
ประชุมผู้ปกครอง 2/62
19 ต.ค.62 งานทอดกฐินที่วัดเขาเชิงเทียนเทพารม
     
15 ต.ค.62 ทำบุญประจำปีหลวงพ่อฮวด 10 ต.ค.62
แจกข้าวสารเด็กนักเรียน
จากโรงเจชลบุรี
9 ต.ค.62
โรงเจชลบุรีบริจาคข้าวสาร
และน้ำมันพืช
     
9 ต.ค.62
วันเกิดนายก ท.ต.ห้วยกะปิ
(นายกโอม)
2 ต.ค.62
ไปร่วมงานศพบิดาของคุณสุรี
21 ก.ย.62
โครงการจิตอาสารวมพลังสร้างสรร
สามัคคีที่ยั่งยืน
     
 
 
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
*****
นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

free counters for websites
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 05-Dec-2019 10:16
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail : peeranat_p@kctschool.ac.th