คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ปฎิทินกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
QR-CODE WEB
 
 
 
 
 
 
 
***
 
ดูรายละเอียด
 
 
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
 
 
     
 
28 กันยายน 63
แจกโอวัลติน
  18 กันยายน 63
พิธีมอบเกียรติบัตรสรภัญญะ
     
11 กันยายน 63
โครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
27 สิงหาคม 63มอบเหรียญรางวัลนักกีฬา อบจ.ชลบุรี 27 สิงหาคม 63
งานแนะแนว
     
26 สิงหาคม 63
อ.ย.น้อย
21 สิงหาคม 63
หมอจากร.พ.ส.ต.ห้วยกะปิ
สอนวิธีแปรงฟัน
21 สิงหาคม 63
นิทรรศการงานวันวิทยาสตร์
     
63-18 สิงหาคม 63 โครงการสมุนไพรป้องกันโรคร้าย 15 สิงหาคม 63
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
11 สิงหาคม 63
ถวายพระพรวันแม่ที่โรงเรียน
     
     
26-27 กันยายน 63
อบรมประกันคุณภาพ
25 กันยายน 63
พิธีมอบป้าย ศรร
25 กันยายน 63
งานเกษียณ ณ อบจ.ชลบุรี
     
24 กันยายน 63
งานเกษียณ รร.บ้านหนองใหญ่
19 กันยายน 63
อบรม e-book
13 กันยายน 63
สัมมนาทางวิชาการเชียงใหม่
9-13 ก.ย.63
     
5 กันยายน 63
รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ​ พระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ
1 กันยายน 63
อบรมโครงการครูภาษาไทย
15-18 สิงหาคม 63
อบรมทักษะEFปฐมวัย
     
15 สิงหาคม 63 อบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 14 สิงหาคม 63
อบรม PLC
11 สิงหาคม 63
ผอ.สรรนภา แน่นหนา ร่วมงานวันแม่ ที่ร.ร.พงศ์สิริวิทยา
     
     
 

24 กันยายน 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.6
2 กันยายน 63
จิตอาสามาตัดผมนักเรียน
     
11 สิงหาคม 63
ท.ต.ห้วยกะปิแจกต้นไม้วันแม่
29 มิ.ย.63 เทศบาลห้วยกะปิพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
โควิค 19
26 มี.ค.63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19
     
13 มี.ค.63
งานคล้ายวันเกิด
คุณสมนวล คุณปลื้ม
2 มี.ค.63
เทศบาลห้วยกะปิมาให้ความรู้
การป้องกันจากโรคโควิค
2 มี.ค.63 งานไหว้ประจำปีศาลเจ้าพ่อแขก
 
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 28-Sep-2020 16:01
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com