กิจกรรมนักเรียน
 

 

   
22 ม.ค.63 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 - ม.3
17 ม.ค.63 งานวิชาการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
10 ม.ค.63 งานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียน
23-27 ธ.ค.62 ค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายวชิราวุธ
19 ธ.ค.62 งานวันคริสมาสต์
6 ธ.ค.62 มอบสวัสดิการแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน นครระยองเกมส์
4 ธ.ค.62 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมาทำการทวิศึกษา
19 ต.ค.62 งานเปิดกีฬาแหลมฉบังเกมส์
18 ต.ค.62 รับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแข่งระดับภาคตะวันออก
11 ต.ค.62 เด็กร่วมแสดงงานวิ่งควาย
6 ก.ย.62 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ อยุธยา
5 ก.ย.62 ทัศนศึกษาUnderwater World พัทยา
4 ก.ย.62 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี
29 ส.ค.62 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
28 ส.ค.62 งานแนะแนวจากMCC
28 ส.ค.62 โครงการคุณธรรมจริยธรรมช่วงชั้นมัธยม
27 ส.ค.62 งานแนะแนวจากM-BAC
27 ส.ค.62 โครงการคุณธรรมจริยธรรมช่วงชั้นประถม
26 ส.ค.62 อบรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
26 ส.ค.62 โครงการคุณธรรมจริยธรรมช่วงชั้นอนุบาล
21 ส.ค.62 โครงการสัปดาห์วทยาศาสตร์
20 ส.ค.62 โครงการคุณธรรมจริยธรรมอนุบาล
9 ส.ค.62 สรภัญญะระดับมัธยม
9 ส.ค.62 ถวายพระพรวันแม่ที่โรงเรียน
8 ส.ค.62 สรภัญญะระดับประถม
26 ก.ค.62 งานวันภาษาไทย
26 ก.ค.62 ถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมรัชกาลที่10
24 ก.ค.62 กีฬานักเรียนสังกัด อบจ.ชลบุรีระดับจังหวัด
23 ก.ค.62 อบรมมารยาทไทย
20 ก.ค.62 รับทุนการศึกษาที่วัดน้อย
11 ก.ค.62 อบรมป้องกันอัคคีภัย
11 ก.ค.62 งานแห่เทียนที่หอพระพุทธสิหิงส์
11 ก.ค.62 งานแห่เทียนที่วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
8 ก.ค.62 แข่งขันทักษะวิชาการที่ จ.ระยอง
1 ก.ค.62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
13 มิ.ย.62 เลือกตั้งสภานักเรียน
13 มิ.ย.62 พิธีไหว้ครู
11 มิ.ย.62 งานวิชาการที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
31 พ.ค.62 ถวายพระพรคล้ายวันสถาปณาพระราชินี
12 พ.ค.62 รับโล่รางวัลสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
27 มี.ค.62 งานบัณฑิตน้อย
11 มี.ค.62 สวดสรภัญญะระดับภาคตะวันออก
6 มี.ค.62 สอบสมรรถนะป.3,ป.6,ม.3
25 ก.พ.62 โครงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
18 ก.พ.62 เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา
24-25 ม.ค.62 ลูกเสือเข้าค่ายพักแรมที่โรงเรียน
23 ม.ค.62 Dayclampลูกเสือสำรอง
18 ม.ค.62 งานวันวิชาการที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
11 ม.ค.62 งานวันเด็กแห่งชาติ62ที่โรงเรียน
24 ธ.ค.61 งานคริสต์มาส
14 ธ.ค.61 อบรมการป้องกันอัคคีภัย
01-10 ธ.ค.61 กีฬานักเรียนระดับประเทศที่เชียงใหม่
29 พ.ย.61 โครงการส่งเสริมสูขภาพด้านนันทนาการและกีฬาโดย(ม.บูรพา)
21-23 พ.ย.61 งานแนะแนว
19-23 พ.ย.61 นักเรียนเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายวชิราวุธ
16-26 ต.ค.61 กีฬาภาคตะวันออกที่สระแก้ว
16 ต.ค.61 มอบเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาไปแข่งขันที่สระแก้ว
8 ต.ค.61 ผู้อำนวยการสัมพันธ์ ทวนเงิน มอบของขวัญใหันักเรียน
27 ก.ย.61 รับประกาศนียบัตร DAE
20 ก.ย.61 โครงการรณรงค์ให้ความรู้คัดแยกขยะ
11 ก.ย.61 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
29 ส.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
24 ส.ค.61 ทัศนศึกษาวันวิทยาสตร์
22 ส.ค.61 อย.น้อย
10 ส.ค.61 ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
8 ส.ค.61 โครงการเยาวชนไทยร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหหตุ
26 ก.ค.61 วันภาษาไทย
26 ก.ค.61 ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมรัชการที่10ที่โรงเรียน
25 ก.ค.61 แห่เทียนเข้าพรรษา
18 ก.ค.61 งานเปิด-ปิดกีฬา อบจ.ชลบุรี
15 ก.ค.61 ผอ.สัมพันธ์ มอบเหรียญแบตมินตัน
9 ก.ค.61 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวัออก
4 ก.ค.61 นิเทศประเมินชมรมถนปลอดภัยในสถานศึกษา
3 ก.ค.61 แจกโอวัลติน
2 ก.ค.61 อบรม อย.น้อย
28 มิ.ย.61 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันลูกเสือแห่งชาต
22 มิ.ย.61 แข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
19 มิ.ย.61 อบจ.ดูอาหารกลางวันที่โรงเรียน
14 มิ.ย.61 เลือกตั้งสภานักเรียน
14 มิ.ย.61 พิธีไหว้ครู
7 มิ.ย.61 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 พ.ค.61 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
25 พ.ค.61 D-A-R-E
29 มี.ค 61 งานบัณฑิตน้อย
28 มี.ค.61 แข่งขันสวดทำนองสรภัญญะระดับภาคตะวันออก
7 มี.ค 61 สอบ(NT)สมธนะ ป.3
2 มี.ค.61 สอบการอ่านเขียนประถม1 และ ประถม3
28 ก.พ 61 เวียนเทียนเนื่องวันมาฆะบูชา
23 ก.พ.61 นิเทศเพิ่มเวลารู้
14 ก.พ 61 รู้ก่อนรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
24-26 ม.ค.61 แจกข้าวสารให้นักเรียน
24-25 ม.ค 61 นิเทศเพิ่มเวลารู้
22 ม.ค.61 นิสิตม.บูรพามาแสดงละครสด
13 ม.ค.61 งานวันเด็กแห่งชาติที่ ทต.ห้วยกะปิ
12 ม.ค.61 วันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียน
21-22 ธ.ค.60 นักเรียนเข้าค่ายพักแรมที่โรงเรียน
20 ธ.ค.60 Dayclampลูกเสือสำรอง
24-27 พ.ย.60 นักเรียนเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายวชิราวุธ
8 พ.ย.60 นิสิต ม.บูรพาให้ความรู้เรื่องโรคกระเพาะอาหารกับชั้น ป.6
6 ต.ค.60 งานประเพณีทำบุญออกพรรษา
30 ก.ย.60 พานักเรียนไปออดิชั่นที่workpointช่อง23
21 ก.ย.60 นิทรรศการและบรรยาย อย.น้อย
19 ก.ย.60 งานฉลองธงชาติไทยครบ100ปี
18 ก.ย.60 แข่งขันสวดทำนองสรภัญญะระดับประเทศ
23 ส.ค.60 กีฬานักเรียนระดับ อบจ ชลบุรี
11 ส.ค.60 ถวายพระพรเนื่องในวันแม่ที่โรงเรียน
10 ส.ค.60 ทัศนศึกษาป4ถึงม3ที่ ร ๒๑ พัน ๑ รอ
2 ส.ค.60 ทัศนศึกษาอนุบาลที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
1 ส.ค.60 อบรม อ.ย.น้อย
27 ก.ค.60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
13 ก.ค.60 นิเทศเพิ่มเวลารู้
6 ก.ค.60 แห่เทียนเข้าพรรษา
30 มิ.ย.60 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตฺิ
15 มิ.ย.60 เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษาที่2560
15 มิ.ย.60 งานวันไหว้ครู
30 มี.ค.60 งานบัณฑิตน้อย
15-17 มี.ค.60 เข้าค่ายลูกเสือที่บ้านบึง
1-3 มี.ค.60 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา(สามัญ)
17-18 ก.พ.60 ลูกเสือเข้าค่ายพักแรมที่โรงเรียน
16 ก.พ.60 นิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
16 ก.พ.60 เดย์แคมป์ลูกเสือสำรอง
7 ก.พ.60 นิทรรศการป้องกันโรคเอดส์
20-21 ม.ค.60 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
13 ม.ค.60 งานวันเด็กแห่งชาติ
14 ธ.ค.59 รับปอกแขนสภานักเรียน
2 ธ.ค.59 บำเพ็ญประโยชน์ใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อ
28 พ.ย.59 แจกขนมปังทานม
18 พ.ย.59 รับเบี้ยเลี้ยงที่ อบจ.งานกีฬาสระแก้วเกมส์
ปีการศึกษา2559 ปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์
16 ก.ย.59 นิทรรศการ อย.น้อย
15 ก.ย.59 ทัศนศึกษาอนุบาลสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
9 ก.ย.59 มอบต้นไม้ไห้นักเรียนไปปลูกที่บ้าน
31 ส.ค.59 ทัศนศึกษาประถมอ่าวคุ้งกระเบนที่จันทบุรี
30 ส.ค.59 ทัศนศึกษามัธยมโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรี
29 ส.ค.59 มอบประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัลงานกีฬา อบจ.ชลบุรี
26 ส.ค.59 กีฬานักเรียน อบจ.ชลบุรี
24 ส.ค.59 โครงการเสริมสร้างความรู้วัยเรียนสดใสใส่ใจสูขภาพดี
16 ส.ค.59 ติดตามผลโครงการอ่านออกชั้นอนุบาล2 ถึง ประถม 3
15 ส.ค.59 นักเรียนชมนิทรรศการการมีงานทำ
11 ส.ค.59 ประเมินหลักสูตรการมีงานทำ
11 ส.ค.59 ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาต
5 ส.ค.59 โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
29 ก.ค.59 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
21 ก.ค.59 แข่งขันวิชาการระดับภาคตะวันออก
19 ก.ค.59 เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่หอพระ
14 ก.ค.59 อบรม อ.ย.นัอย
13 ก.ค.59 แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
11 ก.ค.59 บริษัท TOT จำกัดมาดำเนินการถ่ายรูปติดบัตรให้นักเรียนและครู-บุคลากรทุกคน
30 มิ.ย.59 งานว้นแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
16 มิ.ย.59 งานวันไหวัครู
30 พ.ค.59 อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
27 พ.ค.59 เลือกตั้งคัดเลือกสภานักเรียน
19 พ.ค.59 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
23 มี.ค.59 งานบัณฑิตน้อย
19 ก.พ.59 วียนเทียนวันมาฆบูชาที่วัดเขาเชิงเทียน
12 ก.พ.59 กิจกรรมโตไปไม่โกง
## ก.พ.59 งานวิชาการที่เทคโนโลยี
27 ม.ค.59 พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักกีฬาท...ะเทศและผู้ได้รางวัลแข่งขันงานวิชาการที่ประภัสสร
10-20 ม.ค.59 กีฬา อบท. แห่งประเทศไทย
8 ม.ค.59 งานวันเด็กที่โรงเรียน

 

อัพเดทเมื่อ 27 January, 2020 14:13